Çarşamba, 02 Mayıs 2018 tarihinde yayınlandı. Özkan BAVLI tarafından yazıldı.

uzayda koloni

Sonuç

İnsanoğlu dünyadaki kolonizasyonunun üst noktalarına ulaştı. Binlerce yıl önce ilk insanlar tarafından oluşturulan küçük koloniler günümüzde kıtaları saran bir büyüklüğe ulaştılar. Böyle giderse tüm dünya artık tek bir koloni haline gelecek. Zaten insanoğluna dünya artık dar gelmeye başladı. Yavaş yavaş komşu gezegenlere yerleşme planları yapmaya başladı. İşte tam bu noktada artık uzayda yaşayabilecek başarılı bir koloninin özelliklerini tarif etmek gerekiyor. Tarifi yaparken kuşkusuz insanoğlunun yaşadığı tecrübelerden yola çıkmamız gerekiyor.

Başarılı bir koloni;

  • Barış ve işbirliği kültürüne sahip olmalı, çünkü uzayda daha kapılı bir sistem içerisinde kavga ve savaşlar o koloninin sonu olabilir. Dünyadaki hatalardan ders çıkarılmalıdır. İnsan hırsı ve rakabetçi mizacı vermlilik için kullanılabilmelidir.
  • Temel ihtiyaçlarını dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi içerisinde kurduğu sistemlerle karşılayabilmeli, su, gıda, ısınma, barınma gibi ihtiyaçlar için dışarıya bağımlı bir kolonide kıtlık yaşanması halinde yok olma ihtimali çok yüksektir. Stoklu çalışan bir sistem yerine kapalı devre kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem geliştirilmelidir.
  • Koloni içerisinde gelişmeyi teşvik edecek şekilde bir rekabet olmalı ve koloni gelişmeye devam edebilmeli. İnsanlar doğası gereği daha konforlu bir hayat (bu göreceli bir konu olmakla birlikte) için mücadele ederler. Yapılan deneylerde mücadele ve rekabetin olmadığı sistemlerde gelişme ve üretimin durduğu, bir süre sonra sistemin çöktüğü gözlemlenmiştir. Kontrollü bir şekilde koloni içerisinde insanlar rekabet etmeye ve bir hedef için mücadeleye devam etmelidir.
  • Koloni kontrollü bir şekilde büyüyebilmeli, büyüme sonucunda bölünerek başka kolonilerin oluşması ihtiyacı doğarsa yeni koloni başka bölgelere gidebilmelidir. İnsanların soyunun devam edebilmesi bazen çoğalmaya ve ayrılmaya bağlı olabilir. Koloniye gelecek karşı konulamaz bir saldırı yada tedavi edilemeyen bulaşıcı bir hastalık koloninin sonu olursa, insanlar uzayda başka kolonilerle varlığını sürdürebilmelidirler.
  • Teknolojiyi sürekli geliştirerek temel ihtiyaçlar ile birlikte özel ihtiyaçları karşılamak için emek ve enerji ihtiyacını azaltmalıdır. Bu sayede gezegenlerde bulunan doğal kaynaklara daha az ihtiyaç olacaktır. Ayrıca tehlikelerle ve yeni keşfedilen sorunlarla mücedele edebilmek için teknolojik gelişme devam etmelidir.
  • Uzayda ilk defa karşılaşılan sorunların çözümünde uygulanan yöntemler başka kolonilerle paylaşılabilmelidir. Bu bir bağışıklık sistemi gibidir. Tedavi edilen bir ölümcül bir hastalık, alt edilmesi başarılmış saldırgan bir canlı türü yada radyasyon gibi tehlikeli enerjilerin ıslahı. Bu bilgi ve tecrübelerin bir şekilde aktarılabilmesi insan türünün devamı için çok önemlidir. 

Bana göre, uzayda herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymadan seyahat edebilecek, gezgin olabilmiş bir koloni, yukarıdaki sorunları çözmüş demektir. Şayet uzayda seyahet eden koloni kalıcı bir sistem oluşturamamışsa zaten yok olmaya mahkumdur. Kendi içerisinde biyolojik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak sağlam bir sistem oluşturarak uzayda seyahat edebilmeyi başarmış bir koloninin bir gezegene yerleşmeye ihtiyaç duymaması lazım, mecbur kalmadıkça tabi ki.

wwb img274

Yazımın en başında söylediğim gibi uzayda mobil bir koloni kurmayı başarabilmiş bir insan topluluğunun zaten bir gezegende kalıcı bir koloni kurmaya gerek duymayacağını düşünüyorum. Araştırma ve bilimsel projeler amaçlı tesisler, laboratuvarlar kurulabilir. Ama rutin yaşam için her gezegen çözülmesi gereken farklı problemler yumağı olacaktır. Değişkenlerin sabit olacağı tek yer uzayda seyahat etmemizi sağlayan uzay gemimiz olacaktır.

Yukarıdaki görselde görüldüğü üzere, üzerinde koloni oluşturulmuş bir gezegen ve onun yörüngesine yerleşmiş insan yapısı bir uydu var. Bu uydunun bizim uzay gemimiz olduğunu düşünelim. Herhangi bir sorun olduğunda alıp bizi götürebilecek bir çeşit Nuh'un Gemisi. Ama gezegende yaşayanların bir sorun olduğunda ayrıca bir kaçış planına ihtiyaçları olacaktır.

 

TEŞEKKÜRLER..

 

Özkan BAVLI