Kitabın Konu Başlıkları ve Kısa Açıklamaları

 

GİRİŞ

Şunu kabul etmek gerekiyor ki; zamanı geldiğinde insanlar Dünya Gezegeni’nden kısım kısım ayrılıp uzaya dağılacaklar. İnsanlar bunu başarabildikleri andan itibaren tıpkı Dünya üzerinde farklı medeniyetler ve kültürler oluştuğu gibi uzayda da aynı şekilde farklı medeniyetler, toplumlar oluşacaktır. Dünya dışında uzun yıllar, belki de nesiller boyunca bir arada kalacak olan kolonistler sağlıklı bir topluluk oluşturabilmek için nasıl bir sosyo-ekonomik sistem oluşturacaklar? Gelecekte Dünya dışında insanlar bireysel olarak hareket edebilecekler mi? Koloni içerisinde yaşadığı toplumsal kuralları beğenmeyen bir birey eğer isterse alıp başını gidebilecek midir? İnsanlar Dünya dışında ne kadar özgür olabilecekler? İnsanlar başka bir gezegen üzerinde kurulacak bir yerleşkede mi daha mutlu ve özgür olabilirler yoksa uzay boşluğunda yüzen bir yerleşkede mi? Gelecekte Dünya dışında koloniden koloniye bireysel olarak seyahat etmek mümkün olabilecek mi? Koloniler arası ilişkiler nasıl olabilir? Başka gezegenlerde yabancı yaşam formları ile temas etmenin ne gibi sonuçları olabilir? Gelecekte yeni gezegenler yeni sömürgecilik alanları mı olacak?

İnsanlar Dünya Dışında Yaşamayı Nasıl Hayal Ediyorlar?

İnsanlar başka gezgenlere gitmeyi düşünmeye başladıkları zamandan itibaren, aynı dünyadaki gibi, herhangi yardımcı bir araca ihtiyaç duymadan rahatça dolaşabileceği, nefes alıp vereceği dünyaya benzer bir gezegen hayal ediyorlar. Bu düşünce aslında insanların kendisini biyolojik ve ekolojik anlamda tanımamasından, insan ve çevre ile genel olarak canlı ve çevre arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Biraz biyoloji bilgisi olan bir insan, ortamda serbetçe nefes alıp verebilen bir canlının o ortama olan büyük adaptasyonunu ve varlık mücadelesini bilecek ve başka bir gezegende bu rahatlığın ne kadar büyük bir lüks olacağını fark edecektir.

İnsanlık ve Uzay

Başka gezegenlerde koloni oluşturmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız öncelikle uzayın nasıl bir yer olduğunu, genel olarak gezegenlerin özelliklerini ve insanların uzaya çıktıktan sonra ne gibi zorluklarla baş etmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. İnsan Dünya'daki ekosistemin bir parçası olduğu gibi, insan nereye giderse gitsin içerisinde bu ekosistemin bir parçasını taşımak zorundadır. Neil Armstrong Ay'a ayak bastığında bunu ilk defa sadece insanlar için gerçekleştirmemişti; yanında Dünyalı mikroorganizmalar da vardı.

Uzayda Yolculuk Nasıl Gerçekleşebilir?

Başka gezegenlere koloni kurmak isteyen insanların belki de farkında olmadıkları şey; koloni oluşturana kadar uzayda çok fazla zaman geçirmek zorunda kalacaklarıdır. Uzayda yolculuk yaparak başka gezegenlere başka yıldız sistemlerine seyahat etmek demek şu an için yüzlerce hatta binlerce yıl sürecek bir yolculuk demek olabilir. İnsanların Dünya dışında hayatta kalmayı öğrenebilmeleri de yüzlerce yıllık bir süreç olabilir. Günümüzde kullanılan uzay araçları ile teorik olarak düşünülen araçlar nelerdir? İnsanların ışık hızında seyahat etmesi mümkün müdür?

Dünya Gezegeni

Üzerinde koloni oluşturduğumuz ilk gezegen gezegenimiz Dünya. Başka bir gezegende koloni kurmak ve aynı dünyadaki gibi herhangi bir koruma önlemi olmadan rahatça yaşamak istiyorsak, öncelikle Dünya gibi bir gezegende koloni oluşturmak için ne gibi özelliklere uyum sağlamak gerektiğini bilmemiz gerekir. Bunun için gezegenimizin genel özelliklerine ve gezegenimizin yaşam katmanı olan biyosferin özelliklerine bakmamız gerekir. Bu bize, şayet başka bir gezegeni dönüştürmek, başka bir deyişle "dünyalaştırmak" istiyorsak bunun ne kadar mümkün olabileceğini gösterecektir.

Doğal Afetler ve Aşırı Gezegen Koşulları

Dünya'da büyük bir felaket yaşanması karşısında insanların hayatta kalabilmesi için Dünya-2 gibi bir gezegene yerleşmesi bir çözüm olabilir mi? Bir gezegenin canlı olması onun kendi içinde tektonik devinimlere sahip olması anlamına geliyor olabilir. Yaşam için uygun bir gezegen aynı zamanda yanardağlar, depremler, fırtınalar, seller, ani iklim değişiklikleri vb. doğa olaylarının çeşitli boyutlarda yaşanıyor olması anlamına geliyor olabilir.

İnsanlığın En Büyük Düşmanı Mikroorganizmalar

Bilim insanları uzayda ilk keşfedilecek olan üzerinde yaşam barındıran bir gezegende büyük bir olasılıkla mikroorganizmaların olacağını düşünüyorlar. Bilim insanları, atmosferinde doğal olarak yüksek oksijen bulunan bir gezegende oksijen üreten mikroorganizmalar olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Çünkü oksijenin en büyük kaynağı suda yaşayan mikroorganizmalardır. Büyük bir olasılıkla Dünya-2 gibi bir gezegen de aynı bizimki gibi mikroorganizmalarla dolu olacaktır. Mikroorganizmalarla dolu bir gezegende bulunmanın sonuçları neler olabilir? Bilim kurgu eserlerinde mikroorganizmalara atfedilen kurgu sandığımız pek çok olayın gerçekten mümkün olabileceğini göreceksiniz.

Başka Gezegenlerdeki Yabancı Yaşamlar ve Uzay Sömürgeciliği

İnsanların uzayda karşılaşacağı, koloni kurmaya uygun bir gezegen aynı zamanda başka canlıların da evi olabilir. O gezegende tek hücreli canlılar dışında çok hücreli organizmalar, hayvan yada bitkilere benzeyen canlılar, belki de akıllı canlılar olabilir. Yeni gezegenler bizim için yeni sömürü alanları mı olacak? Geleceğin hayvanat bahçeleri, akvaryumları yeni gezegenlerden getirilen canlılarla dolu olabilir. Gezegenler arası ticaretin boyutları ne şekilde olabilir? Gezegenler arası avcı-toplayıcılık mümkün mü?

Sonuç

Dünya dışında sağlıklı ve mutlu insan kolonilerinin nasıl oluşturulacağı sorunu sadece yapısal bir sorun değildir. Dünya dışında oluşturulacak ilk kolonilerde kimler yaşayacak? Buralarda yaşayan insanlar sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak nasıl bir sistemle idare edilecekler? Dünya dışında kurulacak kolonilerde yaşayabilmek için nasıl bir insan olmalısınız? İnsanlık Dünya dışında yaşamaya hazır mı?